หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ : เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ


       
   

นายสุรชัย อ่อนประทุม

ปลัดเทศบาล

0828494165

   
       
   

นางเพ็ญนภา สวัสดิ์ผล

รองปลัดเทศบาล

0933194925

   
 

นางกุลวี  พันธุมี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0872372851

นางสาวลำดวน สุระพันธุ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

0981045319

 

นายชัยฤทธิ์ ไชยโย

ผู้อำนวยการกองช่าง

0648253200

0803938689

นายพีระวิทย์ รัศมีศรีปัดถา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

0956197827

                                

นางปรินทร์ยารัตน์ ศีลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

0636294439

 

       

© 2018 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ : srisomdej Municipality. All Rights Reserved. Designed By NKCe-service