เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานภายใน
    info งานกิจการ อปพร.
info ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จด้านสาธารณภัย
info กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
info งานเลือกตั้ง
folder งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานตรวจสอบภายใน
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
folder ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานไฟฟ้า/งานประปา
folder ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานสวัสดิการสังคม
folder งานสาธารณสุข
folder งานสิ่งแวดล้อม
folder งานกองคลัง
folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder งานการเจ้าหน้าที่
folder งานทางวิชาการเกษตร
home เมนูหลัก (Main)
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
public ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ภายนอก(EIT)
folder QR code ในการตอบแบบวัด EIT

สถิติ sitemap
วันนี้ 2641
เดือนนี้4,174
ทั้งหมด100,929

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2566
กิจกรรมสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 27 มีนาคม 2566
กิจกรรมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566
กิจกรรมกองคลัง วันที่ 23-24 มีนาคม 2566
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบบริเวณอาคารโรงเก็บของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

chat_bubble ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
image ข่าวประชาสัมพันธ์
image ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    insert_drive_file สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    insert_drive_file กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    insert_drive_file ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    insert_drive_file นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    insert_drive_file แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    insert_drive_file คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    insert_drive_file สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    insert_drive_file สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    insert_drive_file มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
image สัญญาอื่นๆ
image เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
image ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
image การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    insert_drive_file สรุปผลความพึงพอใจ
    insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    insert_drive_file กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ