เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานภายใน
    info งานกิจการ อปพร.
info ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จด้านสาธารณภัย
info งานเลือกตั้ง
folder งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานตรวจสอบภายใน
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
folder ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานไฟฟ้า/งานประปา
folder ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานสวัสดิการสังคม
folder งานสาธารณสุข
folder งานสิ่งแวดล้อม
folder งานกองคลัง
folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder งานการเจ้าหน้าที่
folder งานทางวิชาการเกษตร
home เมนูหลัก (Main)
folder กิจการพลังงาน
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder งานกีฬาและนันทนาการ
folder กองช่าง
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานนิติการและการพาณิชย์
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
public ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ภายนอก(EIT)
folder QR code ในการตอบแบบวัด EIT

สถิติ sitemap
วันนี้ 50
เดือนนี้3,895
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)31,069
ทั้งหมด 116,851

camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนากิจกรรม 5 ส.
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดร้อยเอ็ด
เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและมอบแพมเพิส อาหารเสริมนม และแผ่นรองซับให้กับผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 3 ,13 บ้านก่อ บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 และบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
ดำเนินการนำส่งน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภคบ้านโคกข่า หมู่ที่ 5
กิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สันนิบาตเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด (สันนิบาตเกมส์) ครั้งที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43

chat_bubble ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
play_arrow วิดิโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 062-894-6528
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
นายสุรชัย อ่อนประทุม
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 082-849-4165
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
image ข่าวประชาสัมพันธ์
image ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    insert_drive_file สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    insert_drive_file กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    insert_drive_file ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    insert_drive_file นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    insert_drive_file แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    insert_drive_file คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    insert_drive_file สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    insert_drive_file สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    insert_drive_file มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
image สัญญาอื่นๆ
image เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
image ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
image การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    insert_drive_file สรุปผลความพึงพอใจ
    insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    insert_drive_file กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ