messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานภายใน
    info งานกิจการ อปพร.
info ศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศรีสมเด็จด้านสาธารณภัย
info งานเลือกตั้ง
folder งานกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานตรวจสอบภายใน
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
folder ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานไฟฟ้า/งานประปา
folder ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานสวัสดิการสังคม
folder งานสาธารณสุข
folder งานสิ่งแวดล้อม
folder งานกองคลัง
folder งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
folder งานการเจ้าหน้าที่
folder งานทางวิชาการเกษตร
home เมนูหลัก (Main)
folder กิจการพลังงาน
folder กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder ภูมิปัญญาท้องถิ่น
folder งานกีฬาและนันทนาการ
folder กองช่าง
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
folder งานนิติการและการพาณิชย์
folder ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยื่นคำขอหรือติดต่อเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการ
public ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ภายนอก(EIT)
folder QR code ในการตอบแบบวัด EIT
camera_alt ภาพกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสมเด็จ ได้รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 12 กรกฎาคม 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าล้อ ได้รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2567
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ได้รับการประเมิน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567
รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา
ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออไรด์วานิชให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน SISOMDEJ JUNIOR CUP UNDER U 12 2024
กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด (Big Clenning Day)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2567
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview61

chat_bubble ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 7 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview76
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview90
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview26

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดิโอกิจกรรมของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0866361779
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0866361779
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
image ข่าวประชาสัมพันธ์
image ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
    insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
    insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
    insert_drive_file สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
    insert_drive_file กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
image ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
    insert_drive_file ผลการพิจารณาฯ ม.9(1)
    insert_drive_file นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
    insert_drive_file แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
    insert_drive_file คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
    insert_drive_file สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
    insert_drive_file สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
    insert_drive_file มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
    insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
image สัญญาอื่นๆ
image เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
image ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
image การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ / ถาม-ตอบ
    insert_drive_file แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
    insert_drive_file สรุปผลความพึงพอใจ
    insert_drive_file สถิติผู้เข้าใช้บริการ
    insert_drive_file กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น

สถิติ sitemap
วันนี้ 111
เดือนนี้2,121
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,242
ทั้งหมด 193,492


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
08/07/2567
08/07/2567
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม
กค.
08/07/2567
08/07/2567
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
สน.คท.
08/07/2567
08/07/2567
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา 10 เพื่อรองรับการใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมที่ดินและกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2]
สน.บถ.
05/07/2567
08/07/2567
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำจังหวัด
สน.คท.
05/07/2567
08/07/2567
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนินกิจการอื่น เกี่ยวกับวงเงินการให้กู้
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
05/07/2567
05/07/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ