เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
1 - 20 (ทั้งหมด 91 รายการ) 1 2 3 4 5