เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ออกพื้นที่สำรวจบ้านเรือน คอกสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตรของราษฎร บ้านหนองสองหัอง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo เผยแพร่ข้อมูลการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ลงพื้นที่เพื่อสำรวจถนนในพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จที่ชำรุด สาเหตุจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
photo ประกาศอำเภอศรีสมเด็จ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามรถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo กิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
photo โครงการจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อสกัดกลุ่มเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo การจัดประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ลงพื้นที่สำรวจท่อเมนท์ขยายเขตประปาบ้านก่อ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
photo งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่คัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 และจัดระเบียบจราจร ให้กับประชาชนที่มาซื้อสินค้าในตลาดนัดอำเภอศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo การประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 ที่บ้านพัก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo การจัดประชุมคณะบริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo การดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด (ATK) และลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ป่วย covid-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 64 รายการ) 1 2 3 4