เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ภาพประกอบการตรวจสอบฯ ของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file แบบแจ้งรายการเพื่อลดหย่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แบบฟอร์มคุมวัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แบบฟอร์มขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รอ58012.015ปรับแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file กฏบัตรงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ตรวจสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1