เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file แบบวิเคราะห์จำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO:Enterpries Risk Management
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แบบ ปค.4
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แบบ ปค.5
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยง RM 1-3
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ภาพประกอบการตรวจสอบฯ ของงานตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แบบแจ้งรายการเพื่อลดหย่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file แบบฟอร์มคุมวัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รอ58012.015ปรับแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2