เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder เทศบัญญัติตำบล
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การเก็บค่าบริการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1