messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานการเจ้าหน้าที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง กำหนดข้อปฏิบัติในการลงเวลาและการลาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 556/2565 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ภายในสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 490/2565 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครึ่งปีหลัง (1เมษายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 491/2565 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
คำสั่งเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ที่ 518/2565 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1