เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
insert_drive_file ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกในแบบพิมพ์เพื่อยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
description แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1