เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ : 0-4350-8127 ต่อ 11 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 12 ปลัดเทศบาล ต่อ 13 หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ/งานกิจการประปา ต่อ 14 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 15 กองคลัง ต่อ 16 กองช่าง ต่อ 18 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรสาร : 0-4350-8019 e-mail : sisomdet.roied@gmail.com website : https://www.srisomdej.go.th/
แผนที่หน่วยงาน