เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานการบริหารงานบุคคล
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 63
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 78
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 78
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 77