เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองคลัง (งานพัฒนารายได้) และกองช่าง(งานการประปา) ออกพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 แก่พี่น้องประชาชน ณ ศาลาวัดบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้โพส : admin