เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
กิจกรรมทัศนศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีสมเด็จ ณ หอโหวดจังหวัดร้อยเอ็ด [25 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการประปาเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ พ.ศ.2565 [22 กุมภาพันธ์ 2565]
กิจกรรมโครงการจิตอาสาเดินรณรงค์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ณ บ้านบุมะเขือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด [15 กุมภาพันธ์ 2565]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)