messager
 
เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอ.ถ. ๑๖๐-๐๑ ช่วงสี่แยกโรงพยาบาลศรีสมเด็จถึงสามแยกเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย รอ.ถ. ๑๖๐-๐๑ ช่วงสี่แยกโรงพยาบาลศรีสมเด็จถึงสามแยกเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙ ไปบ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสาย รอ.ถ.๑๖๐-๐๑ ช่วงหนองน้ำสาธารณะโคกบะเสี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านบุมะเขือ ไปทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๘๗ ข้างโรงผลิตน้ำดื่มพีเค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแสบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องโถงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จเพื่อใช้เป็นห้องทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารห้องน้ำเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง ข้างโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ ถนนหลังอำเภอศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ ๑๖๐-๐๓ และ รอ.ถ ๑๖๐-๑๒ ช่วงสี่แยกไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีสมเด็จสุดเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ รวมระยะทางดำเนินการ ๒,๗๐๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมไฟถนนแอลอีดีพร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานนวัตกรรมไทย จำนวน ๑๒ ชุด เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าศรีอุทัยวรรณ รอ.ถ ๑๖๐-๐๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑,๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ - บ้านโดนน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ - บ้านหนองคูยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑,๖๕๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกข่า หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๔๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๙,๖๘๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙ - บ้านบุมะเขือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์หนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน รอ ๒๓๘๗ ถึงที่นานายทองสุข ซ้ายสนาม หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านศรีสมเด็จ หมู่ที่ ๑๐ ช่วงบ้านนายบุญเตียง สุดเสน่ห์-วัดป่าศรีอินทร์ทิพย์วิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังบ้านหนองแสบง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองโก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 111
rss_feed จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จากสี่แยกสำนักงานไฟฟ้าอำเภอศรีสมเด็จ ไปทางสนามกีฬาอำเภอศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านพิมพ์พัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างขยายท่อเมนประปาช่วงโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ถึง หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่ากุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างปรับปรุงผนังกั้นห้องโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 130
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านก่อ ตำบลศรีสมเด็จ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
1 - 44 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1