ชื่อเรื่อง : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)

ชื่อไฟล์ : BcdsGebTue30804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้