ชื่อเรื่อง : โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลศรีสมเด็จได้ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวีระ ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึก ให้มีคุณธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนได้
ชื่อไฟล์ : b2orAgEThu82037.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ysdTqzwThu82044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : BUYXLAFThu82044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rsF9RJEThu82044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bjM3bjIThu82044.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : VRrgD15Thu82054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uI0W5EjThu82054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 9S1J0uAThu82054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : g0ufBj0Thu82054.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้