ชื่อเรื่อง : กิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายอรัญย์ เจริญนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ เป็นประธานในการจัดงาน “วันเทศบาล” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 #ด้วยการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ดังนี้ -ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า -นายเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติราชการพร้อมมอบใบประกาศเกียติคุณ “คนดีศรีเทศบาล” -เยี่ยมชมการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และบทบาทหน้าที่ -ร่วมปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” จำนวน 1 ต้น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายนของทุกปี เป็น "#วันเทศบาล"
ชื่อไฟล์ : bkOrP96Tue110744.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : MU5L4o9Tue110753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O1yJcE8Tue110753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : O0xpR3pTue110753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GCuppk7Tue110753.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WKd9nJ1Tue110802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : dOHIh4eTue110802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DGGRCZJTue110802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bBmyqfoTue110802.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aTSe43jTue110809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : eUv7LtrTue110809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้