ชื่อเรื่อง : ออกติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ
รายละเอียด : วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ✨นายกเทศมนตรี มอบหมายปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ออกติดตามโครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณประโยชน์โคกบะเสี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านศรีสมเด็จ
ชื่อไฟล์ : RujnUH1Tue85603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 5hoJkrETue85612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Rj9TOS9Tue85612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : te3kAaGTue85612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : AtbszMLTue85612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vGjRID9Tue85617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yLcMqSkTue85617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 17SfDmMTue85617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 6vOj1nRTue85617.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cCVeCeNTue85620.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้