ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
รายละเอียด : เพื่อเป็นการแจ้งกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เทศบาลตำบลศรีสมเด็จจึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : OA2YbEiMon30528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้