ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
รายละเอียด : ท่านสามารถคลิกเข้าไปตอบแบบสำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ตามลิงค์นี้ >>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuS2tsEvATUrjk-y3jp2MCpHJSjsQLhLNyW4niffCb7nbkBQ/viewform
ชื่อไฟล์ : zgM1HnCTue41816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้