ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง