ชื่อเรื่อง : จ้างขบวนแห่บั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง