ชื่อเรื่อง : จ้างจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง