ชื่อเรื่อง : จ้างเวทีเครื่องเสียง ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง