ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (อาคารตึกใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง