ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านศรีสมเด็จ ถนนหลังอำเภอศรีสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง