เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box คณะผู้บริหารเทศบาล
นายอรัญย์ เจริญนนท์
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0628946528
นายใหม มงคลสีลา
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0992064026
นายศุภวัฒ แสนยะมูล
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
โทร : 0866361779
นายสุรพล อรรคจันทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ
นายจำเริญ ประสงค์คุณ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ