เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ศรีสมเด็จ
อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 28 มีนาคม 2566 [28 มีนาคม 2566]
กิจกรรมสำนักปลัดเทศบาล วันที่ 27 มีนาคม 2566 [28 มีนาคม 2566]
กิจกรรมกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 27 มีนาคม 2566 [27 มีนาคม 2566]
กิจกรรมกองคลัง วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 [27 มีนาคม 2566]
ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ [22 มีนาคม 2566]
ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบบริเวณอาคารโรงเก็บของเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ [22 มีนาคม 2566]
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 [22 มีนาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) สาขาช่างแต่งผมบุรุษ ประจำปีงบประมาณ 2566 [20 มีนาคม 2566]
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566" ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว... [18 มีนาคม 2566]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด " ศรีสมเด็จคัพ " ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 วันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬากลางอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด [17 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 94 รายการ)